ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή

Με το "Ε/Γ-Δ/Ρ ΒΑΜΟΣ"

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/08/2024

Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το πλοίο στο τηλέφωνο 6971 665 695 (+ viber, whatsapp)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Δωρεάν μετακίνηση μόνιμων κατοίκων ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ & ΟΘΟΝΩΝ από και προς λιμένα Αγ. Στεφάνου με επίδειξη σχετικού εγγράφου στα επιδοτούμενα δρομολόγια.

1) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ή ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 3,00 ευρώ  |  ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 1,50 ευρώ

Τα μαρκαρισμένα με ΚΙΤΡΙΝΟ δρομολόγια (ΚΥΡΙΑΚΗ) είναι μη επιδοτούμενα και ως εκ τούτου το κόστος διαμορφώνεται ως εξής για όλους τους επιβάτες (και τους μόνιμους κατοίκους)

ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 10,00 ευρώ | ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 5,00 ευρώ

2) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΘΡΑΚΙ ή ΜΑΘΡΑΚΙ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 2,50 ευρώ  |  ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 1,25 ευρώ

3) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΟΘΩΝΟΙ ή ΟΘΩΝΟΙ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 4,00 ευρώ  |  ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 2,00 ευρώ

ΔΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΑ + ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ)

ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Π.Χ. ΣΑΝΟ κλπ)

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου βάσει των ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014:

Ανάπηροι Πολέμου, Θύματα Πολέμου, Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα άνω του 80%, Βοηθοί ή συνοδοί των παραπάνω, Φοιτητές Σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΑΕΝ, πολύτεκνοι.